Business Coaching

Business Coaching to klucz do odblokowania pełnego potencjału zawodowego i osiągania wymarzonych celów. W tym procesie, Ty – jako uczestnik coachingu – jesteś architektem swojej drogi rozwojowej i to Ty wyznaczasz cele na proces. Jeżeli jednak przełożeni podejmują decyzje o procesie, również oni mają wpływ na kształtowanie Twoich celów.

Nasze podejście do Coachingu Biznesowego jest natomiast głęboko spersonalizowane,
dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego menedżera lub pracownika.

Business Coach kroczy u Twojego boku, dostosowując się do Twojego tempa oraz wyzwań, które napotykasz w swojej karierze. W trakcie tej podróży, skupiamy się na wzmocnieniu i rozwoju Twoich umiejętności – zarówno tych komunikacyjnych, jak i zarządczych, interpersonalnych czy sprzedażowych.

Business Coaching to Twoja szansa na wypełnienie wszelkich luki w umiejętnościach, co pozwoli Ci działać z większą efektywnością, otwiera drzwi do kolejnych etapów kariery zawodowej lub pomaga osiągać zamierzone rezultaty na tym poziomie, na którym jesteś. Szczególnie polecamy tą drogę rozwoju osobistego menedżerom i osobom, które aspirują do ról liderów biznesowych.

Co osiągniesz w trakcie procesu Business Coachingu
W świecie business coachingu, kluczem do sukcesu jest rozwój umiejętności miękkich, które bezpośrednio przekładają się na konkretne wyniki i wskaźniki biznesowe. Proces umożliwia menedżerom i pracownikom osiąganie nowych poziomów efektywności w ich roli zawodowej.

O to, co możesz osiągnąć dzięki pełnemu zaangażowaniu się w proces:

  • Odkryjesz w pełni i wykorzystasz swój zawodowy potencjał,
  • Poprawisz umiejętności planowania strategicznego i myślenia długterminowego,
  • Będziesz bardziej otwarty i chętniej zaadoptujesz się do zmian,
  • Wzmocnisz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
  • Zwiększysz efektywność w realizacji postawionych przed Tobą celów,
  • Zoptymalizujesz zarządzanie czasem i rozwiniesz umiejętności zarządzania.

Business Coaching to nie tylko poprawa bieżących umiejętności – to inwestycja w Twoją przyszłość,
otwierająca drogę do osiągnięcia Twoich najambitniejszych celów zawodowych.

Jakie formy może przyjąć Business Coaching?

Indywidualne sesje coachingowe,

które stanowią podstawową formę rozwoju. Dostosowane są do Twoich unikalnych potrzeb i celów.

Shadow coaching (coaching on the job),

w tej formie Coach staje się dyskretnym obserwatorem Twojego codziennego środowiska pracy, działając jak Twój "cień". Pozwala to na zdobycie bezpośrednich wglądów w Twoje działania i interakcje, co jest kluczem do skutecznej i celowej informacji zwrotnej, której celem jest maksymalizacja Twojego potencjału zawodowego.

Coaching zespołowy,

gdzie cały zespół angażuje się w proces rozwoju. Sesje grupowe, trwają cały dzień i są przeplatane sesjami z liderem. Dostosowane są również do specyfiki i potrzeb Twojego zespołu, pomagając w budowaniu wspólnych celów i zwiększaniu efektywności pracy.

Kim jest Business Coach?

Business Coach to kluczowy partner w rozwoju zawodowym osób na stanowiskach kierowniczych. Rola Coacha wykracza poza tradycyjne metody szkolenia: to osoba, która prowadzi, inspiruje i wspiera osoby pełniące role menedżerskie jak również pracowników przygotowujących się do zarządzania zespołami.

Dla kogo jest Business Coaching?

Jeśli zastanawiasz się, czy Business Coaching jest dla Ciebie, warto rozważyć zakres i kontekst pracy. Działania Coacha skupiają się na optymalizacji wydajności zawodowej i zarządzaniu zespołami, różniąc się tym samym od life coachingu. Z Business Coachem możesz pracować nad szerokim spektrum zagadnień, począwszy od rozwoju kompetencji menedżerskich, po rozwiązywanie konkretnych problemów zawodowych i stawianie czoła wyzwaniom.

Oto niektóre z głównych obszarów, w których Business Coaching może przynieść znaczące korzyści:

Jeśli którykolwiek z tych obszarów rezonuje z Twoimi potrzebami zawodowymi,
Business Coaching może być właśnie tym, czego potrzebujesz do osiągnięcia swojego pełnego potencjału.

Jak odbywa się Business Coaching
– Na początku następuje analiza stanu aktualnego i określenie celów coachingowych.
– Następny krok to ustalenie zasad współpracy – kontrakt coachingowy.
– Rozpoczynamy pracę jeden na jeden podczas sesji trwających 60 minut z częstotliwością raz na tydzień, bądź raz na dwa tygodnie.
– Zamykamy proces po (zazwyczaj 10 sesjach). W zależności od częstotliwości sesji czas trwania procesu to przedział 2 do 6 miesięcy.
– Po zakończeniu procesu robimy sesję ewaluacyjną.

Skorzystaj z darmowej 30 minutowej konsultacji
i sprawdź możliwości Business Coachingu

1 sesja
1070 zł

Pakiet 7 sesji
5700 zł