Ustawienia Systemowe w Biznesie

W środowisku biznesowym, zdolność do zrozumienia i zarządzania złożonościami wewnętrznymi i zewnętrznymi staje się kluczowa. Nasze warsztaty z ustawień systemowych w biznesie oferują unikalne, głęboko transformacyjne doświadczenie, które umożliwia uczestnikom odkrywanie ukrytych dynamik i wzorców wpływających na ich życie zawodowe i osobiste. Skierowane do szerokiego spektrum profesjonalistów warsztaty, są szansą na rozwój osobisty, lepsze zrozumienie zespołu oraz skuteczniejsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

Przykładowe obszary do pracy:

1. Diagnoza i rozwiązanie konfliktów: Wykorzystanie ustawień systemowych do identyfikacji źródeł konfliktów w miejscu pracy, między zespołami oraz w relacjach z klientami czy partnerami biznesowymi.

2. Rozwój liderów i zespołów: Praca nad umiejętnościami liderów i menedżerów do lepszego zarządzania, komunikacji i budowania zespołów. Zrozumienie dynamiki zespołowej i jej wpływu na efektywność.

3. Wzmacnianie relacji w miejscu pracy: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i empatii, rozumienie i zarządzanie różnorodnością oraz budowanie zaufania.

4. Strategie radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi: Praca nad osobistymi blokadami, lękiem przed ryzykiem, trudnościami w delegowaniu zadań oraz pokonywaniem barier w awansie zawodowym.

5. Planowanie i podejmowanie decyzji: Zastosowanie ustawień systemowych do lepszego rozumienia wpływu różnych czynników na decyzje biznesowe oraz do wypracowania jasnych i świadomych strategii.

6. Personalny rozwój zawodowy: Samoświadomość i rozwój osobisty jako klucz do sukcesu zawodowego. Praca nad własnymi wzorcami, wartościami i motywacją.

7. Odporność i adaptacja: Rozwijanie umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, zarządzanie stresem i budowanie odporności.

8. Przypadki studyjne i praktyczne aplikacje: Analiza rzeczywistych przypadków biznesowych i praca na konkretnych przykładach uczestników.

9. Integracja i plan działania: Opracowanie indywidualnych i zespołowych planów działania w oparciu o wnioski z warsztatów, aby zrealizować zmiany i poprawić efektywność w miejscu pracy.

Warsztaty stanowią platformę dla uczestników do głębokiej refleksji, wymiany doświadczeń i strategii,
a także nabywania umiejętności niezbędnych do osiągania lepszych wyników
i budowania zdrowszych, bardziej wspierających środowisk pracy.

Czas trwania:
Warsztat może trwać od 4 do 8 godzin (w zależności od liczby uczestników oraz tematu pracy).

Przed rozpoczęciem organizowana jest indywidualna sesja w celu określenia tematów do omówienia w trakcie warsztatu. Do reprezentacji, oprócz uczestników, mogą być używane przedmioty, takie jak kartki papieru, kamienie, czy inne symbole.

Warsztaty przeznaczone są dla:

→ Menedżerów i liderów: Aby lepiej zarządzać zespołami, rozumieć dynamikę grupową i poprawiać komunikację w organizacji.

→ Pracowników HR: Dla lepszego rozumienia interakcji między pracownikami i tworzenia skuteczniejszych strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

→ Właścicieli firm i przedsiębiorców: Dla głębszego zrozumienia własnej roli w firmie, relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi oraz dla identyfikacji nowych możliwości rozwoju.

→ Zespołów projektowych i działowych: Dla poprawy współpracy, komunikacji i efektywności pracy zespołowej.

Osób doświadczających konfliktów zawodowych: Dla zrozumienia i rozwiązania konfliktów interpersonalnych oraz dla lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Osób poszukujących rozwoju osobistego: Dla lepszego zrozumienia własnych blokad, wzorców i możliwości ich przełamania w kontekście kariery.

Specjalistów i ekspertów: Dla tych, którzy chcą zrozumieć wpływ ich osobistych doświadczeń na ich podejście do pracy i decyzji zawodowych.

Osób stojących przed ważnymi decyzjami biznesowymi: Dla wsparcia w podejmowaniu przemyślanych i świadomych decyzji dotyczących kierunków rozwoju firmy lub kariery.

Liderów zmian: Dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie zmian w organizacjach, które chcą zrozumieć i zarządzać oporem wobec zmian oraz lepiej nawigować w dynamicznym środowisku.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

Zrozumienie i rozwiązanie konfliktów interpersonalnych: Warsztaty pomagają zidentyfikować i rozwiązać konflikty między pracownikami, menedżerami i innymi osobami w organizacji.

Przełamanie blokad w karierze i biznesie: Uczestnicy mogą odkryć i przezwyciężyć wewnętrzne przeszkody, które hamują ich rozwój zawodowy i biznesowy.

Wzmacnianie relacji w zespole: Konstelacje pomagają w budowaniu lepszej komunikacji, zaufania i zrozumienia między członkami zespołu.

Rozpoznanie i uznanie wkładu pracowników: Warsztaty pomagają w uzyskaniu uznania i sprawiedliwego wynagrodzenia dla wkładu każdego członka organizacji.

Poprawa umiejętności zarządzania: Uczestnicy uczą się, jak efektywnie delegować zadania i budować zaufanie do swojego zespołu.

Odkrywanie nowych możliwości i partnerstw: Ustawienia systemowe pomagają w identyfikacji i wykorzystaniu nowych możliwości biznesowych oraz w budowaniu solidnych partnerstw.

Radzenie sobie z trudnościami finansowymi: Warsztaty wykazują perspektywy i strategie na radzenie sobie z problemami finansowymi, w tym z bankructwem.

Zrozumienie wpływu osobistego życia na pracę: Uczestnicy uczą się, jak osobiste doświadczenia i rodzinne tło mogą wpływać na ich zachowanie i decyzje w środowisku zawodowym.

Przełamywanie schematów i nawyków: Ustawienia pomagają zidentyfikować i zmienić niekorzystne wzorce zachowań i myślenia, które wpływają na działanie organizacji.

Rozwój osobisty i zawodowy: Warsztaty oferują szansę na głęboką introspekcję i rozwój, co przekłada się na lepsze wyniki i efektywność w pracy.

Kwota całodziennej sesji 1.500 zł netto / uczestnik.*

*Koszt warsztatu ustawień systemowych dla biznesu uzależniony jest od liczby uczestników i zakresu poruszanych tematów.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dokładnej wyceny.