Ustawienia systemowe w biznesie

Czas czytania: 4 min |

Ustawienia systemowe znajdują zastosowanie w coraz szerszym spektrum dziedzin życia. Są coraz chętniej wykorzystywane w kontekście zarządzania firmami, administracji i codziennej pracy. Podobnie jak rodziny, tak i organizacje tworzą złożone systemy, które są kształtowane przez niejawne dynamiki.

System i zasady

System jest czymś więcej niż tylko sumą swoich składowych i zawsze stanowi część większej całości. Przykładowo, dział firmy stanowi autonomiczny system, ale równocześnie jest elementem szerszego systemu całej organizacji. Każda firma jest częścią większej sieci powiązań z partnerami biznesowymi i znajduje się w specyficznym środowisku biznesowym.

Podobnie jak w rodzinnych układach, w organizacjach również działają ukryte siły dążące do przywrócenia równowagi i stabilizacji ogólnego systemu. Ich zadaniem jest zachowanie integralności systemu poprzez uwzględnienie osób lub elementów, które zostały pominięte.

Aby organizacja mogła funkcjonować efektywnie, konieczne jest rozpoznanie i przestrzeganie obowiązujących zasad. Konstelacje mogą odsłonić, która z tych reguł została zaniedbana i jakie kroki należy podjąć, aby zasadę tę przywrócić i zapewnić prawidłowy przebieg procesów w firmie.

Badania

Zarówno w firmach, jak i systemach rodzinnych, napotykamy na zaburzenia systemowe, które, chociaż podobne, mogą być rozpatrywane w szerszym zakresie. Bert Hellinger w swoich badaniach nad systemami rodzinnymi wyróżnił hierarchię starszeństwa. W środowisku korporacyjnym i organizacyjnym obowiązuje wiele innych zasad. Na przykład, istotny jest fundamentalny porządek zasad, nazywany „DNA organizacji”, który jest uzupełniany przez hierarchię ról i wkładów każdego pracownika. Zasady znane z systemów rodzinnych, takie jak zasada przynależności, zasada więzi oraz zasada równowagi między dawaniem a odbieraniem, również znajdują odzwierciedlenie w kontekście firm i organizacji. Naruszenie tych zasad często prowadzi do nieintuicyjnych i powtarzających się wzorców zachowań.

Często zdarza się, że pracownicy nieświadomie przenoszą swoje rodzinne zawiłości do miejsca pracy.

Jak ustawienia systemowe sprawdzają się w biznesie?

Ustawienia biznesowe nie skupiają się na prywatnych aspektach klienta, lecz koncentrują się na dynamice środowiska pracy. Istotną część takiej konsultacji stanowi wywiad systemowy, który pomaga “połączyć kropki” i uświadomić sobie główne źródła problemów firmy.

W systemach rodzinnych wiele tematów jest otoczonych tajemnicą, a informacje z przeszłości są trudno dostępne, w organizacjach biznesowych pewne kwestie są celowo pomijane, a niektóre osoby są ignorowane lub zapomniane. Mimo to, informacje są ogólnie dostępne.

Dlatego wprowadzenie myślenia systemowego do organizacji może przynieść znaczące, uzdrawiające zmiany.

Podsumowanie

Ustawienia systemowe są uniwersalne – Pierwotnie stosowane w kontekście rodzin, skutecznie znajdują zastosowanie w biznesie i administracji.

Pokazują ukryte dynamiki organizacyjne – Podobnie jak w systemach rodzinnych, organizacje posiadają ukryte siły i dynamiki, które wpływają na ich funkcjonowanie. Rozpoznanie i zarządzanie tymi niematerialnymi aspektami jest kluczowe dla utrzymania stabilności i efektywności organizacyjnej.

Integrują system z zasadami – W organizacjach, podobnie jak w rodzinach, obowiązują specyficzne zasady i hierarchie, które wpływają na interakcje i procesy decyzyjne. Ustawienia systemowe pomagają ujawnić i przywrócić zaniedbane zasady, wspierając tym samym zdrowe funkcjonowanie systemu.

Są stosowane jako Diagnostyka Organizacyjna – Ustawienia biznesowe skutecznie identyfikują źródła problemów w organizacjach. Systemowe podejście do analizy i rozpoznawania wzorców w organizacji może przynieść znaczące korzyści w rozwiązywaniu problemów i optymalizacji procesów.

Rozpoznają zależności rodzinne przenoszone do środowiska pracy – Często nieświadome wprowadzanie przez pracowników rodzinnych problemów i schematów do miejsca pracy wskazuje na głębokie powiązania między życiem osobistym a zawodowym. Ustawienia systemowe mogą pomóc w rozpoznawaniu i zarządzaniu tymi wpływami.

Mają uzdrawiający potencjał – Wprowadzenie myślenia systemowego do organizacji może przynieść uzdrawiające zmiany. Pozwala na głębsze zrozumienie i lepsze zarządzanie organizacją, co prowadzi do zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska pracy.

Podsumowując, ustawienia systemowe stanowią cenne narzędzie w zarządzaniu organizacjami, pozwalając na głębsze zrozumienie ukrytych dynamik i efektywne rozwiązywanie problemów. Ich zastosowanie w biznesie otwiera nowe możliwości dla lepszego zarządzania i rozwoju firm.

Podobne wpisy